При подаване на файлове за печат е много важно те да бъдат подготвени според изискванията за печат, в зависимост от това на каква медия ще бъдат отпечатани.

повече информация