Панаирни щандове

Какви са възможностите, по които може да  изградим панаирен щанд

Участието на едно изложение изисква предварителна подготовка, която в повечето случаи е процес, който отнема значително време и усилия. Тук се включва идейното планиране за представянето на компанията и продуктите ѝ на събитието, избиране на подизпълнители, изграждането на самия щанд, както и организацията и контрола на отделните етапи от реализиране на проекта.

Нововъведения при изграждането на панаирни щандове

Съществуват различни начини за изпълнение при построяването на един панаирен щанд. Това се взема като решение според идейния проект и бюджета на компанията изложител. проНовият подход при построяването на щандове за панаирни изложения прави процеса по-лесен за изпълнители и поръчители.

За еднотипните панаирни щандове, които влизат в долен и среден бюджетен сегмент, съществуват два различни подхода.

Традиционният подход е използването на  плоскости за изграждане на скелето на щанда. След това тази основа се “разкрасява”, за да се стигне до желаната визия. За тази цел се използва брандиране с фолиа. Това ,обаче, не позволява повторната употреба на същата визия, на друго място или по друго време. Причината е, че при разглобяването на щанда, фолиата се премахват, защото покриват свързани плоскости или заради високия за тях риск от транспортни повреди. По този начин, дори когато с един щанд, с еднаква визия и за едно събитие, се участва в няколко различни града (локации), фолиата трябва всеки път да се печатат отново, демонтират и монтират за всяко различно място. По този начин имаме загуба на финансов ресурс, защото се налага многократен печат и поставяне на едно и също фолио, с една и съща визия за различните локации. Губи се време. Много често при организирането на такива изложения времето за построяване на щандовете и последващото им разглобяване е много малко. Ако изложителите искат да работят извънредно след края на работния ден, то те трябва да заплащат допълнителни такси.

Последните години, обаче, навлизат все повече олекотени щандови конструкции и модули, в които основните компоненти са текстил и алуминиеви профилни елементи. Те се отличават с някои характерни особености.

  • Визията се печата върху плат. Той е лесен за съхранение, заема много малко място, може да се пере и така да влезе в употреба и за следващо изложение. Съществува специфичен беклит текстил за задно засветяване. Така може да се възползвате от предимствата на светещите кутии.
  • Текстилните щандове могат да бъдат цялостни конструкции. Могат да бъдат и отделни модули, които да ползвате като допълнение към основния щанд изграден от традиционна конструкция, или да се комбинират отделните елементи до постигане на желаната визия по проект.
  • Съкращава се от времето за изготвяне на щанда като краен резултат. Пести се от монтаж и демонтаж на фолиа.

Цял щанд от текстил или отделни модули?

Идейният проект по изграждането на един щанд може  да се изпълни цялостно от А до Я, както и да се използват само отделни модули самостоятелно, като допълнение към основната конструкция. Това е възможно благодарение на разнообразието от форми, размери и начини за сглобяване и монтаж на отделните елементи.

Проекто визията на щанда ви ще бъде основния фактор, с който трябва да се съобразите, когато вземате това решение. За голяма част от проектите могат да бъдат изцяло използвани текстилните системи. Когато, обаче, се правят щандове за специфични индустрии, например изложения за мебелно производство, интериорен дизайн, които налагат по-стабилна и носеща конструкция, както и много големи по размер щандове, този метод е неприложим и се залага на традиционната изработка на панаирни щандове.

Цялостна щанд конструкция

Съществува огромен избор от готови предложения. Така може да се подбере щанд според квадратурата, която сте наели на изложението, така и според конкретните ви потребности. При нужда от допълнителни функционалности, отделни модулни елементи могат да поемат ролята им.

Отделни модули за панаирни щандове

При изграждането на вашия щанд може да предпочетете да използвате и само отделни модули от текстилните системи, които в случая да играят помощна роля към основната конструкция. Причините могат да бъдат различни. Разполагате с конструкции от предходни изложения, на които сте участвали и имате нужда от конкретни допълнения. Държите на стандартна конструкция. Планирали сте мащабен проект, който изисква използването на материали като гипсокартон, плоскости и други по-масивни материали, за да се пресъздаде интериор на вътрешно пространство или да се изпълнят конкретни функционалности по заданието.

Когато използвате отделните модули, те играят поддържаща роля и имат специфични функции.

  • Спестяване на разходи – олекотяват бюджета там, където могат да бъдат приложени, поради сравнително по-ниската им цена и дълготрайната им употреба.
  • Отличителен елемент – в други случаи, когато са носители на важна информация,имат за задача да насочват вниманието към себе си, защото са отличаващ се елемент от останалата част на конструкцията и изпъкват на нейния фон.
  • Специфично разположение – Поради лекотата си могат да бъдат монтирани на специфични места. Висящи от тавана конструкции, коита да грабват вниманието отдалеч.

Предлагат се няколко основни вида в различни на брой варианти  и размери, с които да постигнете желания резултат.