Външна реклама

Аутдор кампаниите са наша страст от вече 15 години. Това влечение ни е довело до усвояването на много тънкости и детайли, които да осигурят успешното и безпроблемно протичане на една рекламна кампания. С капацитет за печат от 270 квадратни метра на час ние сме способни да покрием изискванията и нуждите на сериозни по обем бранд кампании и аутдор агенции.

В Принтстудио21 няма просто да ви напечатаме реклама. Ще ви изслушаме. Ще ви попитаме. Ще обсъдим всички подробности около бъдещата ви кампания, за да осигурим успешен краен резултат и намерим оптимално решение за вашия бюджет.

Най-разпространените варианти за външна реклама са:

  • Билбордове тип „Пиза“ с размери 4,00 х 3,00 м. или близки до тях. Печата се най-често на винили. Пизата е статично съоръжение. Все повече се налагат динамични такива тип „Скролер“ с размери на визията 3,65 х 2,42 м. и близки до тези. Печатната медия е специалиазирана хартия с повишени механични показатели. Тези два типа се използват предимно в градски условия.
  • Сити лайтовете са съоръжения използвани предимно в пешеходните зони с размери 1,20 х 1,80 м. Печата се върху хартия.
  • Брандиране на спирки. Използват се предимно сити лайтове или частичното им облепяне с фиолио.
  • Мегабордове с размери с вариации на размери 8,00х3,00 м.; 8,00х4,00 м.; 12,00х5,00 м.; 12,00х4,00 м. и други. Използват се главно за реклама по Републиканската Пътна Мрежа (РПМ), като някои подобни пропрции на билбордове могат да се видят и в градска среда при премостващите над булеварди съоражения тип „Арка“.
  • Калкан, при който размерите варират и могат да бъдат изключително внушителни, а крайният ефект още по-голям. Изработката на паното и мястото на монтаж имат редица специфики, които трябва да се вземат под внимание, за да се получи перфектен резултат. Медията за печат най-често е винилова мрежа, като и прoмазаният винил също нерядко се използва за тези гиганти в аутдора.

Какво е необходимо, за да бъде една аутдор рекламна кампания успешна?
Външната реклама показва вашия бизнес пред много широка аудитория и затова ние от Принтстудио21 знаем колко важно е тя да ви представи в атрактивна и желана от вас позиция и да поддържа добрия ви имидж. За да се случи това са необходими редица неща.

Дизайнът на визията и качеството на посланието са едни от важните особености. Дали са насочени към таргетираната аудитория (целеви потребители), дали „говорят на техния език“. Дали всичко това е съобразено и с бранд идентичността – цветове, форми, послание. Достатъчно голям и лесно четим ли е текста от разстоянието, от което е предназначен да се вижда? Често отговорите на тези въпроси не се виждат добре на монитора на дизайнера. Ние сме готови както да Ви дадем адекватен съвет, така и да изготвим проби (в мащаб или в реален размер), за да сте сигурни в избора на най-добрия вариант на Вашата визия.

Правилното и добро медийно планиране е в основата на успеха на всяка аутдор кампания. Локациите за външна реклама, където е най-вероятно посланието да се забележи от аудиторията на бранда, в комбинация с изчисляването на контактното време, за което ще имат възможност потенциалните ни клиенти да наблюдават рекламата, са от изключителна важност. От това зависи колко текст ще има на нея, изчистеността на визията и честота на показвания.

Качеството на медията, върху която ще се печата,както и самият печат, разбира се, са необходимия финален щрих за крайния резултат. Радостта от ниската цена на някои от горните компоненти може да ви остави с горчив вкус и провалена кампания, ако се наруши целостта на използвания материал вследствие на лошите му качества. Ние ще се съобразим с това за колко време ще стои рекламата и при какви атмосферни условия (какъв годишен сезон е), за да ви предложим вида на използваната медия и нейната плътност.

При конструкциите с нестандартни размери и местоположения (стъклени фасади, калкани, огради, строителни скелета и др.) трябва коректно да се вземат размери, съобразявайки се и с начина на монтаж на рекламното пано, за да не се получат неприятни изненади. Нашите специалисти ще направят това вместо вас, за да се гарантира добрия краен резултат.

Перфектно изпълненият монтаж може и да не се забележи, но зле направеният такъв със сигурност ще развали цялостното впечатление, дори и от добрите рекламни кампании.