Изработване на рекламни табели

Табелите са още едно средство, което ще направи вашия бизнес по-видим и отличим или ще даде допълнителна информация за определен обект.

Те се делят основно на табели за външен монтаж и табели за вътрешен монтаж.

Могат да бъдат светещи или несветещи, под формата на кутии с относително правилна форма или обемни букви и знаци (лога). Начините на изпълнение, монтаж и засветяване са строго индивдуални и зависят както от характеристиките на помещението (фасадата), така и от бюджета, който сте отделили за тази задача.

Табелите могат да бъдат и във вид на указващи знаци. Дават детайли за вид и номерация на помещения, както и указания за посока.

Размерите, в които може да изработим вашите табели, са с много голям диапазон. От малки табелки предназначени за монтаж върху врата (тип номерация) до огромни табели, които са предназначени да бъдат поставени върху високи сгради, и имащи за цел да се виждат отдалеч.