Подготовка на файлове за печат

Подготовка на файлове за печат

Изисквания към подготовка на файловете за печат

При подаване на готови файлове за печат е важно те да бъдат подготвени според изискванията за печат, в зависимост от това на каква медия ще бъдат отпечатани.

Файлове за широкоформатен печат

При подаване на готови файлове за печат на билбордове и скролери е важно да се спазят няколко условия:

Файлове за сублимационен печат

При подаване на готови файлове за сублимационен печат на текстил е важно да се спазят следните изисквания:

ТРЯБВА ВИ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА?

Знаем колко е важно представянето на бизнеса и продуктите ви пред клиенти и партньори. Насреща сме, за да ви помогнем с най-доброто решение и изпълнение.