Скролер

Движещата се реклама е
по-ефективна

Скролерите изпълняват същата функция като бордовете и са с почти идентична на тях външност. Разликата идва от това, че при тях визията може да не е статична. На едно скролерно съоръжение обикновено се сменят няколко визии.

Това увеличава шанса ви да успеете да вземете желана рекламна позиция на натоварено и предпочитано за рекламиране кръстовище. Защото по този начин на едно място могат да рекламират няколко рекламодателя.

Движението при смяната на визиите на скролерите увеличава и ефекта от рекламата и шанса тя да бъде забелязана, защото човешкото око е привикнало да реагира на движение. Така както сме привлечени от движението на тв екрана, така и при скролерите се наблюдава същия ефект – човешкото око се привлича от движението на скролера.

Визията за скролерите се печата върху скролерна хартия и отделните такива се съединяват чрез ципове. Размерът зависи от съоръженията на различните аутдор агенции. Хартията и циповете, които използваме, са с много високо качество и осигуряват необходимата издръжливост при продължителната ротация в зоната на съединяването на визиите.
Поддържаме в наличност всички видове хартия, които аутдор агенциите използват за техните съоръжения.

Насоки за изпращане на файлове

Трябва ви надежден партньор в бизнеса?

Знаем колко е важно представянето на бизнеса и продуктите ви пред клиенти и партньори. Насреща сме, за да ви помогнем с най-доброто решение и изпълнение.