Какви са тенденциите в широформатния печат за 2024 година

Външна рекламаКакви са тенденциите в широформатния печат за 2024 година

Какви са тенденциите в широформатния печат за 2024 година

В света на рекламата клиентите изискват все по-атрактивни идеи за своите проекти и креативни решения. Това налага и печатната индустрия да бъде достатъчно гъвкава, за да отговори на тези изисквания.

Широкоформатният печат се явява като една от компонентите, които могат да дадат възможност за промяна. Понякога само една замяна на един материал с друг или иновации в техническите процеси и оборудването, може да окаже съществена промяна във визуалната комуникация и дизайна. Резултатите варират от забележителни и ярки банери, които привличат внимание, до решения за интериорното брандиране.

Тенденция 1: Устойчиви екологични практики в печата

В епоха, в която устойчивостта е от първостепенно значение, широкоформатният печат не е изключение. Клиентите все повече търсят екологични печатни решения. Но как това е възможно, когато в процеса участват толкова много винил и мастила?

Най-лесно е да дадем примери от нашата практика как може да се поддържат добри практики по отношение на екологичното производство.

Суровини и материали:

Там където е възможно, се използват материали, които са обозначени от производителя като eco-friendly – екологични мастила и материали.

При рекламния и интериорен печат за търговски обекти и заведения заменяме често използвания в индустрията винил с текстил. Текстилът и процесът, по който се печат върху него, са едно от най-екологичните решения в печатната индустрия. Освен това, той е лесен за съхранение и поддръжка, и това изключително много улеснява клиентите.

При производството на решения за интериора, ние се придържаме стриктно към материали с екологичен произход и не правим никакви изключения от правилото. Тапетите, които използваме, са произведени в Европа и са съобразени с тези изисквания. Мастилата за печат са водноразтворими, без абсолютно никаква остатъчна миризма.

Производствени процеси:

Мощностите ни са подпомогнати от зелена енергия, произведена от фотоволтаици, за да сведем до минимум индустриалния отпечатък.

Тенденция 2: Текстилът – не само в интериора, а и в света на рекламата.

Това е тенденция, която започна преди години, особено сред големите играчи в търговската индустрия. Забелязали ли сте големите имена като H&M и Inditex, които отдавна заложиха на текстил и LED за рекламни решения в търговските центрове? Това вече продължава от години, но сега тази тенденция достига връха си.
Големите рекламни пана и банери в търговските обекти, зад касите и на други места, вече се изработват почти и само върху тексил, със или без засветяване.

С текстил могат да се изпълнят и цели стени, както и опънати тавани. Използва се специална технология за обличането. Това позволява много бързо завършване на брандирането и перфектна гладкост. Друго предимство е лесната смяна на визията при реновиране на търговския обект или при маркетингово решение за промяна на декорите и рекламната визия.

Текстилът е новият герой и при видовете рекламни табели. Указателни и рекламни интериорни табели или външни рекламни табели. Новата технология е заредена с предимства и набира все повече популярност, заради по-лесната смяна на видимата част и подмяната ѝ с нова рекламна визия.

Тенденция 3: Наситени, ярки или чисти флуорисцентни цветове

Все повече при печата върху текстил се налага да се използват чисти флуорисцентни цветове. Добавянето им и в другите цветове, позволява да се постигнат много ярки образи и изображения. Това поставя нови възможности в дизайна и печата на рекламните визии.