Какво означава терминът предпечатна подготовка

ДизайнКакво означава терминът предпечатна подготовка

Какво означава терминът предпечатна подготовка

Ако някога сте ползвали услугите на печатница, вероятно сте чували термина „подготовка за предпечат“. Дори ако дизайнерът ви е създал вече файл с желания от вас дизайн, в печатницата все още трябва да се работи върху него, ако не е подготвен за печат. Но защо този процес е толкова важен в света на печата и какво точно означава?

Защо ви е необходима предпечатната подготовка, ако имате вече файл с готов дизайн

Предпечатната подготовката обхваща всички дейности, които се извършват преди вашия дизайн да бъде напечатан. Тя е връзката между дизайна, който виждате на монитора на компютъра, и готовия напечатен продукт. Без тази подготовка на файла, крайният печатен продукт би бил с редица несъвършенства.

Какво правят специалистите по време на предпечатната подготовка

  1. Форматиране на файла: Процесът на предпечат започва с форматиране на файла. Тази стъпка включва подготовката на вашия цифров файл за печат, като се гарантира, че файлът е с правилния размер.
  2. Корекция на резолюцията: Изображенията може да изискват корекция на резолюцията, за да се гарантира ясен печат. Ако резолюцията на изображение е твърде ниска, тя може да изглежда пикселирана при печат, или в някои случаи тя може да бъде излишно висока.
  3. Раздувки и маркери за изрязване: В някои случаи, за да се предотвратят нежелани бели граници или непечатни зони около вашия дизайн, операторите за предпечат добавят раздувка (допълнителна зона извън окончателния размер) и маркери за изрязване (показатели за изрязване на крайния продукт).
  4. Проверка за грешки: Професионалистите в областта на предпечата преглеждат файла за грешки като неправилно подравняване на изображенията или неправилни настройки на файла. Всички открити проблеми трябва да бъдат решени преди печатането.
  5. Управление на Цветовете: Точното възпроизвеждане на цветовете е от съществено значение при печата. Професионалистите по предпечат коригират файла така, че цветовете съответстват на това, което виждате на екрана на вашия компютър. Но не забравяйте, че различните монитори дават различни цветове, особено, когато не са калибрирани. Корекцията включва проверка на изображенията дали са в правилния цветови режим (най-често CMYK за печат в цветно). Това се нарича корекция на цветовете.
  6. Предварителен преглед: Окончателна проверка за всякакви потенциални проблеми в документа, за да отговаря на стандартите за печат. Проверява се съвместимостта на шрифтовете, цветното пространство, резолюцията на изображенията и потвърждава, че шрифтовете са изведени, за да се избегнат евентуални проблеми със шрифтовете.
  7. Монтаж на страниците: В случаи на многопосочни документи или книги, страниците трябва да бъдат подредени в правилния ред, за да се гарантира правилното печатане и подвързване. Това се нарича импозиция.

Защо има значение подготовката за предпечат

Целта на подготовката за предпечат е да се оптимизира процеса на печат, за да се гарантира качеството на печатния продукт и че цветовете и дизайнът съоветстват на изображението на дигиталното устройство. Неправилната подготовка на файловете за печат може да доведе до скъпи повторни отпечатвания и забавяния в производството. Процесът на предпечат е последният шанс за откриване и коригиране на грешки преди да бъде отпечатан вашия дизайн.

От кого се прави предпечатната подготовка

Подготовката на файловете за печат се прави от графични дизайнери с достатъчно опит в областта на печатната индустрия, които могат да преценят спецификата на продукта, който трябва да се отпечата и да забележат и коригират неточностите. В Printstudio 21 първото, което правим, е да проверим вашия дизайн файл, за да открием възможни проблеми и да извършим подготовката за предпечат, за да гарантираме гладък преход от цифровия свят към печатния процес.